Motivatie

Arjen bij TV West

Ik kan niets mooiers bedenken om te doen dan in mijn eigen stad voor mijn eigen idealen te mogen opkomen.

Voor de stad
Ik ga graag het gesprek aan met mensen uit de stad en ik houd van het politieke spel om dingen voor elkaar te krijgen. Zo kan ik er echt van genieten als het lukt om een klacht of een misstand uit de stad in een paar dagen om te zetten naar een toezegging van een wethouder dat ermee aan de slag gegaan wordt.

Sociale agenda
Den Haag gaat me aan mijn hart en de komende jaren worden cruciaal voor de (door)ontwikkeling van onze stad. We gaan als stad flink doorgroeien naar meer dan 600.000 inwoners, wat enorme gevolgen heeft voor de al onder druk staande uitvoering van ons sociale agenda zoals een toegankelijke WMO en effectieve jeugdzorg.

Groene uitdagingen
De invoering van de Omgevingswet betekent dat we als stad er veel extra taken erbij krijgen en voor de bescherming van de natuur en rust zelf aan de lat staan. En tevens moeten we binnen 20 jaar van het gas af zijn en al onze huizen en kantoren klimaatneutraal gemaakt. We richten onze straten straks niet meer in voor de auto’s maar om te fietsen, lopen, spelen en van het groen te genieten. Aan uitdagingen geen gebrek, ik ga ze graag aan.

De beweging versterken
Ik wil met GroenLinks Den Haag onze beweging verder versterken door gelijkgestemde Hagenaars nog meer aan ons te binden. Mensen met idealen en daadkracht. Bijvoorbeeld mensen die nu al laten zien dat ‘van het gas af’ minder utopisch is dan we dachten. Of iedereen die zich inzet voor goede zorg in hun eigen buurt, die de stadsnatuur in bescherming neemt en die opkomt voor een respectvolle samenleving.