Breng de romantiek terug, niet alleen in ons park!

Kennen jullie dat verhaal nog van het Internationaal Park dat wethouder Boudewijn Revis (VVD) wilde aanleggen in Den Haag? Juist ja, dat ging niet door! Dat ging niet door omdat duizenden mensen in opstand kwamen tegen dit megalomane plan, uitmondend in een grootse demonstratie in januari 2016.

ParkToen de wethouder niet anders kon dan zijn plannen intrekken, zijn er bijeenkomsten in de stad georganiseerd waar een denktank van betrokken bewoners uit ontstond. Deze week presenteerde deze denktank haar visie op het Westbroekpark, de Scheveningse bosjes en de waterpartij. De titel van het rapport is: ‘Breng Romantiek terug’. En wie wil dat nou niet in zijn of haar leven?

Verstandige plannen
Maar zonder gekheid, deze mensen bewijzen eens te meer dat als je bewoners het vertrouwen en de mogelijkheden geeft dit in de regel tot evenwichtige en verstandige plannen leidt. Belangrijke punten voor de denktank zijn: het behoud van het groen, het autovrij maken van het bos, beter ecologisch beheer, meer toezicht en terughoudendheid met evenementen.

Het meest in het oog springende voorstel is om de drukke Teldersweg te verdiepen en deels te overkappen. Ik heb dit namens GroenLinks ook al eens voorgesteld in de gemeenteraad en mijn voorstel om dit te onderzoeken kon toen op brede steun rekenen.

De Teldersweg snijdt het gebied nu namelijk in tweeën en vormt een verkeersonveilige barrière voor mensen en dieren. Een verlaagde weg maakt natuurlijke verbindingen mogelijk en zorgt bovendien voor minder geluidsoverlast. Natuurlijk kost zoiets veel geld. Maar als we dit echt belangrijk vinden dan moeten we hier een oplossing voor zien te vinden. Ik wil me daar in ieder geval voor inzetten, zodat de rust over een paar jaar eindelijk helemaal terugkeert in dit schitterende gebied tussen stad en strand.

Geen reuring in het groen
Opmerkelijk trouwens dat de denktank nagenoeg niets van het oorspronkelijke plan voor een Internationaal Park van wethouder Revis heeft overgenomen. Revis wilde meer reuring in onze parken maar de mensen in stad verlangen juist naar romantiek. En dat geldt denk ik niet alleen voor onze parken!

Breng de romantiek terug, niet alleen in ons park!