De alternatieve feiten van wethouder Revis

Deze week stond voor mij in het teken van bomen. In de meest dichtbevolkte stad van Nederland moeten we onze bomen koesteren. Dat klinkt als een open deur maar dat is het helaas niet zo bleek maar weer de afgelopen dagen.

Arjen bij MadurodamNatuurlijk heb ik het dan op de eerste plaats over alle bomen die gekapt dreigen te worden in het unieke duinbos achter Madurodam. Dinsdagavond was er een in allerijl georganiseerde demonstratie. Met meer dan 100 Hagenaars lieten we blijken Madurodam een warm hart toe te dragen, maar het niet te accepteren dat 6.000 m2 natuur opgeofferd wordt voor de geplande uitbreiding. Daarnaast tekenden meer dan 3.000 mensen een petitie tegen de vernietiging van het mooie stuk bos.

Wassen neus
Een dag later, in het debat over Madurodam in de raadscommissie, werd bovendien pijnlijk duidelijk dat de beloofde groencompensatie een wassen neus is. Afspraken hierover zijn boterzacht en veel van het groen dat er als compensatie extra bij zou komen is nu al groen! Volgende week besluiten we hierover als gemeenteraad. Maar als ik het gemak zie waarmee partijen zich met een kluitje in het riet laten sturen heb ik weinig vertrouwen in een goede afloop.

Ook werden deze week de plannen voor de vervanging van de tramrails aan de Scheveningseweg bekendgemaakt. Constantijn Huygens ontwierp deze prachtige laan met de statige bomenrijen in 1653. Het is huiveringwekkend dat ook hier meer dan 100 prachtige kastanje- en lindebomen op het spel staan. De meningen verschillen stevig over wat nu de beste oplossing is. GroenLinks zal in ieder geval keihard knokken om hier zoveel mogelijk bomen te sparen.

En donderdag, tijdens een lange vergadering van de gemeenteraad, brak ik een lans voor een betere registratie van het aantal gekapte én aangeplante bomen per jaar. Dit wordt nu namelijk niet goed bijgehouden. En dat is kwalijk, want pas als je de cijfers op orde hebt kun je concrete afspraken maken en er ook transparant en correct over communiceren.

Loopje met de waarheid

Zo roept VVD-wethouder Boudewijn Revis in de raadszaal en in de krant almaar dat er dankzij hem “de laatste paar jaar” meer dan 1.000 straatbomen zijn bijgekomen. Maar de wethouder lijkt goed naar Trump te hebben gekeken, want hij houdt er alternatieve feiten op na. Na lang doorvragen blijken er in 2015 en 2016 in totaal maar 350 straatbomen bij gekomen te zijn. Dat een wethouder op zo’n manier een loopje neemt met de waarheid draagt niet bij aan het vertrouwen van bewoners in het stadsbestuur.

Helaas haalde mijn voorstel om zorgvuldiger over bomen te rapporteren en te communiceren geen meerderheid. Maar dat laat onverlet dat ik me blijf inzetten voor het behoud van groen en van bomen. Want bomen kunnen nu eenmaal niet voor zichzelf opkomen.

Foto: Casper de Weerd – Arjen Kapteijns bij demonstratie tegen uitbreiding van Madurodam

De alternatieve feiten van wethouder Revis