Gratis bestaat niet!

Na het weer en de prestaties van ADO, is parkeren misschien wel hèt onderwerp waar mensen in Den Haag het liefst over discussiëren. Ook in de gemeenteraad houdt het de gemoederen vaak bezig. Gisteren voerden we een debat over het parkeerbeleid in Den Haag en de keuzes die we moeten maken zodat de stad niet dichtslibt met auto’s.

Parking DayIn een aantal Haagse straten is vandaag in ieder geval volop ruimte! Want het is Park[ing] Day. In meer dan 200 steden over de hele wereld zijn parkeerplaatsen vandaag tijdelijk ingericht als park, terras of kunstobject. Den Haag doet dit jaar voor het eerst mee. En dat is belangrijk als stad met de hoogste autodichtheid van Nederland. Per vierkante kilometer staan hier bijna 2.000 auto’s geparkeerd. En waar auto’s staan, kun je geen veilig fietspad aanleggen, geen speeltuintje maken voor de kinderen in de straat en ook geen parkje met bomen en een bankje. En dan heb ik het nog niet eens over de ongezonde lucht als gevolg van al die auto’s en het effect op het klimaat. Als je bedenkt dat Den Haag steeds meer bewoners krijgt, moeten we echt keuzes maken.

Ruimte en geld vrijspelen
In mijn voorbereiding op wat in de wandelgangen al weken ‘het grote parkeerdebat’ werd genoemd, hield ik rekening met een flink verbaal gevecht. Als GroenLinks hadden we de dag ervoor ons 10-puntenparkeerplan gelanceerd: een coherent pakket van stevige maatregelen zoals betaald parkeren invoeren in de hele stad, het terugdraaien van de prijsverlaging voor de 2e parkeervergunning, het gebruik van deelauto’s stimuleren en efficiënter gebruik maken van bestaande parkeergarages. Zo speel je geld en ruimte vrij om te investeren in beter openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en openbaar groen.
De strijd viel mee! In het debat bleek dat veel partijen met GroenLinks op één lijn zitten en beseffen dat het simpelweg nodig is de parkeerregels aan te scherpen om onze stad leefbaar te houden. En dat is goed nieuws want het betekent dat we hierin samen kunnen optrekken richting de verkiezingen en daarna. Je hebt elkaar toch nodig om echt stappen te kunnen zetten.

Desinvesteringen
Alleen partijen als Groep de Mos en PVV willen vasthouden aan gratis parkeren. En de VVD denkt alles op te kunnen lossen met de bouw van peperdure ondergrondse garages zoals die aan de Veenkade in het Zeeheldenkwartier. Tegen hen en de mensen die overwegen op deze partijen te stemmen zou ik willen zeggen: gratis bestaat niet, de rekening wordt altijd ergens betaald. Er zit een grens aan de ruimte die wij hebben en een grens aan wat wij kunnen besteden. Het aanleggen van de garage aan de Veenkade heeft ons als stad pakweg 25 miljoen euro gekost! Dit zijn desinvesteringen die we ons niet meer kunnen veroorloven.

Maar genoeg over parkeren, laten we hopen op een mooie nazomer en dat ADO snel weer in het linker rijtje staat!

Foto: Dan O’Connor CC BY-NC-ND 2.0

Gratis bestaat niet!