Het roer gaat om met het Haags Klimaatpact

Wij hebben een baanbrekend akkoord gesloten met zeven andere partijen in de Haagse gemeenteraad! Deze week presenteerde ik namens GroenLinks samen met mijn raadscollega’s het Haags Klimaatpact. Met dit pact slaat een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad de handen ineen om onze stad versneld duurzaam, groen en klimaatneutraal te maken.

Klimaat PactWij werden het in het Haags Klimaatpact eens over 50 concrete maatregelen die de basis kunnen vormen van onze verkiezingsprogramma’s en een toekomstig collegeakkoord. Een fantastisch gemeenschappelijk vertrekpunt!

Van links tot rechts
Het doet mij goed te zien dat wij allemaal, van links tot rechts, beseffen dat het voor de aarde en voor onze stad vijf voor twaalf is. Het roer moet om! En dat lukt alleen als wij dat samen doen. In ons Klimaatpact maken wij de weg vrij voor een aantal essentiële maatregelen die er in de huidige gemeenteraad tot op heden niet doorheen komen. Zo gaan wij als gemeente met fossiele bedrijven in gesprek over verduurzaming (lees: we zeggen Shell de wacht aan), wij gaan volop aan de slag met aardwarmte (lees: liever geen restwarmte uit Rotterdam), wij richten ons op schonere voertuigen (lees: er komt een uitbreiding van de milieuzone) en vegetarisch eten wordt de standaard bij de gemeente (lees: verwoede carnivoren krijgen het moeilijk in het stadhuis).

Partner in crime
Aan het Haagse klimaatpact ging bijna een jaar discussie en onderhandeling vooraf. En het werd op het laatst ineens nog spannend of wij iedereen aan boord konden houden. Het is gelukt! En dat is grotendeels te danken aan de vasthoudendheid van mijn PvdA-‘partner in crime’ Lobke Zandstra. De bal ligt nu bij de achterbannen van de acht partijen die hun handtekening hebben gezet. De huidige fracties ‘gaan niet over’ de verkiezingsprogramma’s, daar beslissen de leden over. Maar alle deelnemende fracties kunnen wel aan hun leden overbrengen waarom deze maatregelen zo belangrijk zijn. Ik ga dat zeker doen.

Minder steen, meer groen
Ik reken er ook een beetje op dat wij niet met alle plannen gaan wachten tot na de verkiezingen. De komende negen maanden kunnen wij ook al stappen zetten. Nog voor de zomer besluiten wij bijvoorbeeld over de uitbreiding van Madurodam. Deze uitbreiding gaat ten koste van 6.000 m2 uniek duinbos. In ons Klimaatpact staat dat wij minder steen en beton willen in onze stad en meer groen. Oké, het is een beetje tegen beter weten in, maar ik hoop toch dat wij samen een betere oplossing kunnen vinden voor onze aarde, onze stad én voor Madurodam.

Op de foto: Joeri Oudshoorn (Haagse Stadspartij), Lobke Zandstra (PvdA), Arjen Kapteijns

Het roer gaat om met het Haags Klimaatpact