Resultaten

Arjen Kapteijns

In mijn jaren als raadslid en fractievoorzitter heb ik laten zien dat ik een verbinder ben die zaken voor elkaar krijgt en goed zichtbaar is in de stad, de raad en de media.

Als één van de meer spraakmakende raadsleden onderscheid ik me omdat ik vanuit een positieve grondhouding en altijd gebaseerd op de inhoud een stevig (en vaak kritisch) GroenLinks-geluid neer weet te zetten.

Ondanks dat we (nu nog) een kleine oppositiepartij zijn vind ik bijna altijd mogelijkheden om samen met anderen op te trekken.

Aangenomen moties
Inmiddels heb ik tientallen aangenomen moties op mijn naam staan, die onder meer hebben geleid tot:

Een menselijker Den Haag:

 • de heropening van de bibliotheek in de Schilderswijk
 • een pilot om bijstandsgerechtigden makkelijker een eigen bedrijf te kunnen laten beginnen
 • onderzoek naar de mogelijkheden om op scholen een ontbijt aan de bieden
 • meer financiële ondersteuning voor muziekles voor kinderen

Een groener Den Haag:

 • de openbare openstelling van de fietsenstalling onder het stadhuis
 • een aangenomen initiatiefvoorstel om onze winkels op een slimmere manier te bevoorraden
 • onze eigen lokale versie van een ‘klimaatwet’ waarbij zowel in de begroting als bij raadsvoorstellen de impact op het klimaat en milieu gekwantificeerd moet worden
 • het meer rekening houden met fietsers en voetgangers bij (bouw)werkzaamheden
 • het behoud van de Strandexpress (aparte tramlijn naar Scheveningen op zonnige feestdagen)
 • het versneld invoeren van elektrische bussen
 • het schrappen van aardgasaansluitingen bij nieuwbouwprojecten
 • bij het herinrichten van straten ‘vergroenen’ als extra speerpunt mee te nemen
 • het ontmoedigen van oude vervuilende brommers

Een gelijkwaardiger Den Haag:

 • een raadsmeerderheid die verzocht tot het nemen van maatregelen om etnisch profileren bij de politie tegen te gaan, bijvoorbeeld door stopformulieren in te voeren
 • het schrappen van het verbod om te mogen stoepkrijten op onze Haagse stoepen en pleinen